MỘT SỐ DỰ ÁN LỚN ĐÃ THỰC HIỆN

máy nước nóng NLMT Tấm Phẳng OSIMA SOLAR

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG PHÚ GIA ĐÀ LẠT

  • Sử dụng hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời OSIMA SOLAR tấm phẳng thu nhiệt công suất 1,000 lít.
máy nước nóng NLMT OSIMA SOLAR

Hệ thống NLMT công nghiệp tại BV Mỹ Phước

  • Công suất: 10.000 lít
  • Bơm nhiệt dự phòng.
  • Sử dụng ống thu nhiệt chân không
máy nước nóng NLMT NAGASUN

Hệ thống NLMT công nghiệp cho khách sạn

  • Công suất: 5.000 lít
  • Bơm nhiệt dự phòng.
  • Sử dụng ống thu nhiệt chân không